Band rider

Hospitality rider || Contractuele voorwaarden || Technische rider || DOWNLOADS
 

Hospitality rider

 • Eén iemand die verantwoordelijk is voor de bandopvang1.
 • Food & drinks
  • Lichte maaltijd2 voorzien voor de muzikanten en hun technische crew.
   • voor of na het optreden (overeen te komen tussen band & organisator)
  • Gratis drank3 – voor, tussen & na het optreden.
  • 6 flessen water op het podium & 1 fles water bij de “frontmixer” (1l flessen)
 • Een afsluitbare ruimte waar de groep zich kan terugtrekken en omkleden.
 • Gratis en relatief kortbij  parkeergelegenheid voor minimum 6 wagens.
 • Gastenlijst4: maximaal 8 personen hebben op invitatie van de artiest vrije toegang tot het evenement.
 • Bandopvang = contact persoon die de band opvangt en tijdens het evenement de band met raad en daad bijstaat.
 • Lichte maaltijd = kleine versnaperingen zoals: belegde broodjes, croque-monsieur, frietjes met een snack erbij, kebap enz…,
 • Gratis drank: = water, frisdrank, bier, glaasje wijn. GEEN STERKE DRANK!!! Wees gerust G’s consumeren normaal.
 • Gastenlijst = dit is alleen het geval als het optreden een publieke aangelegenheid is waar inkom betalend is.

 

Contractuele voorwaarden

 

 • De ORGANISATOR zal een getekend exemplaar van deze overeenkomst zo snel mogelijk en ten laatste 14 dagen voor het optreden terugsturen aan het correspondentieadres van de Artiest. Na deze datum kan het optreden door de ARTIEST niet worden gegarandeerd.
 • Alle lasten en kosten naar aanleiding van het optreden zoals publiciteit, taksen, auteursrechten, vergunningen vallen ten laste van de ORGANISATOR die ze onmogelijk kan verhalen op de ARTIEST door ze af te houden van de overeengekomen vergoeding.
 • De ORGANISATOR verbindt zich er toe alle huur- en verzekeringsverplichtingen (o.a. met betrekking tot BA, diefstal, brand, waterschade enz.) die bestaan voor de duur van het optreden, op zich te nemen.
 • Eventuele schade aangebracht en /of veroorzaakt door het publiek of de ORGANISATOR aan instrumenten en/of ander materiaal van de ARTIEST, zal door de ORGANISATOR of zijn verzekeraar worden vergoed tegen taxatiewaarde.
 • De ORGANISATOR verbindt zich ertoe tijdig en in voldoende mate publiciteit te voeren voor het optreden conform de gebruiken in de sector.
 • Indien het optreden door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval van één van de leden) niet kan plaatsvinden zal de ARTIEST de ORGANISATOR hiervan onmiddellijk waarschuwen.
 • De ARTIEST behoudt zich het recht voor tot maximaal 1 maand voor de datum van het optreden, hiervan af te zien of het in onderling overleg te verplaatsen in geval van een TV-optreden, een studio-opname of een optreden buiten de Benelux. Op verzoek van de ORGANISATOR zal de ARTIEST de ORGANISATOR de nodige stavingstukken bezorgen.
 • Indien het optreden om eender welke reden onderbroken of afgelast wordt buiten de gevallen onder 6. en 7. zal de ARTIEST alleszins worden uitbetaald alsof het optreden helemaal had plaats gevonden.
 • De ORGANISATOR zal een podiumruimte ter beschikking stellen die voldoet aan de vereisten van infrastructuur, faciliteiten en technische voorwaarden zoals opgenomen in bijgevoegde technische rider.
 • Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen voortkomend uit deze overeenkomst zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het correspondentieadres van de ARTIEST.

 

 

Technische rider

 • Technische rider is alleen van toepassing wanneer de organisator zelf zorgt voor een PA-installatie.
  • Zie [download#14]
 • Podium afmetingen zoals afgesproken bij het maken van een overeenkomst. (min. 20m²)
  • Zie [download#13]

CONTACT:
Technische vragen? Gelieve contact op te nemen met:
Tim Martens (FOH) +32 474 91.19.74 – tim.martens@hotmail.com
Kristof Valentini (RENTEK) +32 474 55.93.55 – info@rentek.be
Rentek

 

 

 

DOWNLOADS

 • [download#14]
 • [download#13]